Претрага      Контакт       
доситејева-задужбина.срб  
www.dositejeva-zaduzbina.rs
  Издања > Сва издања

Сва издања

Наслов:
Стопама Доситеја : трагом великог         просветитеља

Aутор:
Марија Бишоф

Број страна: 50

Цена: 300,00 рсд

Наручивање

Кратак опис

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
Urmându-l pe Dositej : pe urmele marelui cǎrturar

Aутор:
Марија Бишоф, превод на румунски Горан Мракић

Број страна: 50

Цена: 300,00 рсд

Наручивање

Кратак опис

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
Мапа "Стопама Доситеја : трагом великог просветитеља"

Aутор:
Весна Алексић, Александар Станојловић

Број страна: 0

Цена: 200,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Илустровани водич кроз Банат и Срем из времена Доситејеве младости и Доситејева путовања кроз Европу

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"Доситејев врт" - годишњак Задужбине "Доситеј Обрадовић"

Aутор:
Уредници:Исидора Бјелаковић, Драгана Грбић,Душан Иванић, Милица Ћуковић

Број страна: 298

Цена: 500,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Годишњак Задужбине "Доситеј Обрадовић", Година VIII, Број 8

Издаје се уз финансијску подршку Министарства културе и информисања Републике Србије.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"Век просветитељства у српској култури"- зборник радова са међународног научног скупа

Aутор:
Уредници: Душан Иванић, Војислав Јелић, Ненад Ристовић

Број страна: 378

Цена: 700,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Задужбина „Доситеј Обрадовић” је организовала међународни научни симпозијум о периоду српске културне историје од 40/50-их година XVIII до 40-их година XIX века. Најопштији циљ je био да се предоче и анализи-рају знаци (појаве) просветитељских струјања у различитим српским срединама (Хабзбуршка монархија пре свега, али и Балкан и друге средине где су се Срби школовали или деловали), у променљивим историјским фазама (почеци, рано и развијено просветитељство), видовима/ типовима (секуларно, сакрално, односно верско-богословско), да области истраживања обухвате књижевност (домаћа и преводна), језик књиге и говорни језик, школе и школство (уџбеници, приручници, речници), законодавство и правни списи, уметност (музика, сликарство, графика...), штампарије и издаваштво, периодика, јавно и приватно пословање (трговина, администрација).

 

Линк за цео текст

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа страна Следећа страна
Сабрана дела Доситеја Обрадовића


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

© 2010   Задужбина "Доситеј Обрадовић", Краља Милана 2, II спрат, Београд, Србија (+381 11) 3282 240, 3282 254;  e-mail: