Претрага      Контакт       
доситејева-задужбина.срб  
www.dositejeva-zaduzbina.rs
  Награде >О награди "Доситеј Обрадовић" награда за животно дело
 
 
 

O награди „Доситеј Обрадовић“ за животно дело

Управни одбор Задужбине Доситеј Обрадовић, на седници одржаној 16.10.2013. године, донеo је одлуку о утемељењу Награде „Доситеј Обрадовић“ за животно дело.

Награда се додељује за животно дело за све дисциплине науке, просвете, књижевности и културе, којима припада, или их је утемељио у српској средини, наш велики писац и просветитељ Доситеј Обрадовић – филозофију, етику, естетику, теорију и историју књижевности, компаратистику, све књижевне жанрове, лингвистику, различите гране педагошко-психолошке теорије и праксе, преводилаштво и
                                                                     све видове културног посредништва и комуникације.

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

                                              Члан 1.

У складу са својим основним програмским задацима, а у жељи да још снажније афирмише европску димензију српске културе, Задужбина Доситеј Обрадовић, Министарство културе и информисања Републике Србије и спонзор додељују:

                                               НАГРАДУ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

                                              Члан 2.

Награда се додељује за животно дело за све дисциплине науке, просвете, књижевности и културе, којима припада, или их је утемељио у српској средини, наш велики писац и просветитељ Доситеј Обрадовић – филозофију, етику, естетику, теорију и историју књижевности, компаратистику, све књижевне жанрове, лингвистику, различите гране педагошко-психолошке теорије и праксе, преводилаштво и све видове културног посредништва и комуникације. Критеријум награде подразумева висок моралан и хуманистички карактер и досег дела и деловања које се награђује.

                                              Члан 3.

Циљ награде је подстицање научног и културног стваралаштва, као и унапређење српских духовних веза са другим народима и културама.

                                              Члан 4.

 Добитник може бити држављанин Републике Србије, као и неке друге државе, чије стваралаштво представља највиши допринос српској култури и њеној афирмацији у свету.

                                              Члан 5.

Награда се додељује једном годишње и састоји се од плакете с ликом Доситеја Обрадовића, уметнички обликоване дипломе и новчаног износа. Плакету и диплому обезбеђује Задужбина у сарадњи са спонзором, а новчани део награде Министарство културе и информисања Републике Србије.

                                              Члан 6.

Управни одбор Задужбине одлучује о садржају и изгледу дипломе, као и о изгледу плакете.

                                              Члан 7.

Предлози за награду достављају се Задужбини „Доситеј Обрадовић“ у писаном облику са детаљним образложењем, документацијом и, када је то могуће, приложеним делом, на основу претходно објављеног конкурса.

                                              Члан 8.

Конкурс за награду „Доситеј Обрадовић“ расписује се једном годишње, а награда уручује сваког фебруара за пређашњу годину.

                                              Члан 9.

О добитницима награде одлучује петочлани жири који именује Управни одбор Задужбине. Жири ради по Пословнику о раду жирија који доноси Управни одбор. Мандат чланова жирија траје четири године.

                                              Члан 10.

Награда се уручује на јавној свечаности о чијем месту и датуму одлучује Управни одбор Задужбине заједно с Министарством културе и информисања, као и спонзором.

                                              Члан 11.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и примењиваће се од 2013. године.

Председник Управног одбора
Задужбине „Доситеј Обрадовић“
Радомир Путник 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

© 2010   Задужбина "Доситеј Обрадовић", Краља Милана 2, II спрат, Београд, Србија (+381 11) 3282 240, 3282 254;  e-mail: